Alle videregående skoler skal miljøsertifiseres

Miljøfyrtårn logo

Miljøet er i vinden som aldri før. I februar ble fylkeshuset og to pilotskoler miljøsertifisert. Nå har et enstemmig fylkesutvalg bestemt at ordningen også skal gjelde for alle de videregående skolene og skolesentrene i fylket.

– Det er særdeles gledelig at politikerne er så samstemte om satsingen på miljøtiltak i fylket vårt. At vi nå skal klimasertifisere hele organisasjonen vår gjør at vi virkelig blir et Miljøfyrtårn som andre kan se til, sier Tara Botnen Holm, miljøkoordinator i Rogaland fylkeskommune.

For fylkeskommunen vil det gi bedre kunnskap om utslippene og karbonavtrykket i bygningsmassene som fylket eier og drifter.

– Vi har allerede god oversikt når det gjelder energibruken, men en miljøsertifisering ser også på utslipp knyttet til reisevirksomhet og avfall, sier Botnen Holm.

Bærekraft på læreplanen

For skolene er bærekraft et av de prioriterte tverrfaglige temaene i den nye læreplanen. En miljøsertifisering har krav om gjennomføring av et miljøprosjekt på skolen og at det arrangeres en hel dag med miljø som tema. Her kan en involvere elevrådet og elevene med inn i arbeidet.

– Ungdommenes klima- og miljøengasjement er blitt veldig tydelig den siste tiden, med flere demonstrasjoner rundt om i landet. Nå kan skolene tydelig vise at de også er med på å gjør et viktig arbeid for miljøet, sier Botnen Holm. 

RFK_Miljøfyrtårn_FU_Diplom_overrekkelse178

Fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal (t.v) og klimakoordinator i Rogaland fylkeskommune Tara Botnen Holm (t.h) tok imot Miljøfyrtårndiplomet av varaordfører i Stavanger kommune, Bjørg Tysdal Moe (midten) i februar 2019. Foto: Rogaland fylkeskommune, Øyvind Nesvåg

Miljøsertifisering

I første omgang skal til sammen ti skoler bli miljøsertifisert i løpet av 2019. Deretter skal ni nye skoler miljøsertifiseres i 2020 og de resterende ni året etter. Målet er at hele fylkeskommunen er miljøsertifisert ved utgangen av 2021.

Selve miljøsertifiseringen er en ganske omfattende prosess. Skolene skal nå utføre en miljøkartlegging etter et sett med kriterier som innebærer blant annet:

  • HMS (helse, miljø og sikkerhet)
  • Arbeidsmiljø
  • Energi
  • Transport
  • Avfall
  • Innkjøp

Det må også fylles ut en årlig klima- og miljørapport som viser utslipp, gjennomførte tiltak og en handlingsplan for året. Handlingsplanen skal inneholde mål og tiltak.

– Dette kommer til å bli et kontinuerlig arbeid som vil øke miljøbevisstheten knyttet til skolen både for de ansatte og for elevene, avslutter miljøkoordinator Botnen Holm. 

Del denne artikkelen på: