Gull til lærer Lisa fra Sauda videregående skole

Gull til lærer Lisa

Lisa Stornes takker for prisen. 

Vi gratulerer og er stolte over at Lisa Stornes ved Sauda videregående skole fikk Gullepleprisen 2019. Lisa er en av våre flinke lærere som har gått foran, prøvd og brukt nye IKT-verktøy, apper og ny teknologi i undervisningen. Det er dette arbeidet som ga henne prisen. 

Lisa Stornes får prisen for måten hun har tatt i bruk digitale læremidler i all undervisning, samtidig som hun har evnen og har klart å tilpasse undervisningsopplegget til elevenes ulike behov. Målet med bruken av verktøyene er å gjøre undervisningen interessant, engasjerende, motiverende og lærerik for elevene. 

Gullepleprisen 2019 ble delt ut under åpningen av Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring (NKUL) 8. mai. Prisen er, naturlig nok, et gulleple og 50 000 kroner.

Lisa Stornes

Juryens begrunnelse 

Dette er juryens begrunnelse:

«Årets vinner integrerer digitale læremidler i all undervisning. Hun er en erfaren pedagog som hele tiden jakter etter den beste pedagogiske måten å oppnå læreplanmålene på. Dette gjør hun med utgangspunkt i god forståelse for kildekritikk og autentisk bruk av språk. Hun underviser både på yrkesfag og studiespesialisering og juryen har merket seg evnen til å tilpasse undervisningsopplegg til de ulike elevenes behov. I nominasjonene har det blitt løftet frem særlig tre eksempler:

  • Kandidaten har med utgangspunkt i spillet Classcraft kommet frem til et veldig effektivt og morsomt opplegg i klasser som i utgangspunktet sliter med motivasjon. I disse klassene har elevene “avatarer” som oppnår spillpoeng for å utføre oppgaver i skolehverdagen. I dette opplegget kan alle elever hevde seg, ikke bare de skoleflinke.
  • I andre klasser har kandidaten utviklet et samarbeid med flere amerikanske skoler via Flipgrid. Norske og amerikanske elever sender videosnutter til hverandre der de forteller om sine respektive skoler og land, og stiller også spørsmål til hverandre. Opplegget har vist seg svært egnet også for elever som ellers ikke behersker muntlige situasjoner foran klassen.
  • Kandidaten har også vært pådriver for gjennomføring av et pilotprosjekt med sanntidsundervisning i elevgrupper i internasjonal engelsk, den ene lokalisert i Sauda og den andre på Sand. Her har hun brukt et variert utvalg av verktøy, Facebook, Onenote og spill, videokonferanse og opplegg for omvendt undervisning.

Kandidaten har over tid vært en betydelig IKT-ressurs ved skolen og hun har delt sin kunnskap i interne og eksterne sammenhenger, formidlet ved arrangementer kommunalt, i fylket, nasjonalt og internasjonalt."  

Gratulerer Lisa Stornes!

Hva er Gullepleprisen?

Gullepleprisen blir delt ut til en eller flere pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en spesielt god måte. Prisen kan deles ut til pedagoger i både skole og barnehage, og de nominerte kandidatene vurderes ut fra følgende tre3 kriterier:

  • Oppfyllelse av mål i gjeldende læreplaner/rammeplaner
  • Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte
  • Evne til formidling og vilje til å dele erfaringer

Det er Norsk Pedagogisk Dataforening som deler ut prisen, og den ble delt ut første gang i 2007.
 

Del denne artikkelen på: