Møt vikingene – minnene om vikingtida skal bli mer tilgjengelige

Møt vikingene

Vikingruten er en av Europarådets eldste kulturruter. De europeiske kulturrutene er et program under Europarådet der pilegrimsruten til Santiago de Compostella er den mest kjente. I Norge er St. Olavsrutene til Nidaros også ei slik rute.

Vikingruta omfatter allerede mange steder i Norge, både i Vestfold, Oslo, Trøndelag og i Lofoten og i Harstad, foruten flere i Rogaland: Avaldsnes, Arkeologisk museum og det nye VikingHouse i Stavanger. Gjennom Rogaland fylkeskommune er alle kulturminnene i Rogaland med, og gjennom Guidekompaniet er også opplevelser knyttet til vikingene en del av vikingruta.

Ole Madsen

For å drive vikingruta er det etablert en forening, Destinasjon Viking, som hadde årsmøte i København på tirsdag. Direktøren på Arkeologisk museum, Ole Madsen, ble gjenvalgt som medlem av foreningens styre. Rogaland fylkeskommune var også representert på årsmøtet.

Samtidig ble det fireårig utviklingsprosjekt finansiert av EUs kulturprogram Kreativt Europa avsluttet. I dette prosjektet har Rogaland fylkeskommune hatt en sentral rolle i utvikling og gjennomføring av prosjektet, samtidig som Karmøy kommune med Avaldsnesprosjektet har vært en av 14 partnere i prosjektet. Prosjektet, som har hatt tittelen Follow the Vikings!, har utviklet en rekke spennende produkter som nå blir videreført av foreningen Destinasjon Viking, og som i framtida vil benytte Follow the Vikings! som navn på vikingruta.

Under årsmøtet i København fikk delegatene anledning til å se en nyskapende og kontroversiell utstilling/installasjon om hvordan vikingene så ut på det danske nasjonalmuseet. Utstillingen heter ‘Møt vikingene’ og er laget av den danske designeren Jim Lyngvild.

Del denne artikkelen på: