Fylkesbiblioteket - IBBY 2019 - Tysvær

Dyktige formidlere skal gi deltakerne en god oversikt over barne- og ungdomslitteratur som utkom i løpet av 2019. Kurset koster 850 kr per deltaker og inkluderer lunsj. Tanken med kurset er å gjøre det enda lettere for ansatte i bibliotek å formidle ny litteratur til barn og unge. Påmeldingsfrist: Mandag 4. november.

PROGRAM Tysvær

10.00 – 11.00 Bildebøker 
10.50 – 11.00 Pause
11.00 – 12.00 Barnebøker 
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.45 Faktabøker 
13.45 – 14.00 Pause
14.00 – 15.00 Ungdomsbøker

Fylkesbiblioteket - IBBY 2019 - Tysvær