Kurs for veiledere i NAV og flyktningetjeneste

Karrieresenter Rogaland inviterer til kurs for veiledere i NAV og flyktningetjenesten: Bli kjent med karriereveiledning videregående opplæring i Rogaland fylkeskommune

Innhold i kurset: 

- Karriereveiledning: Hva og hvordan

- Tilbud til minoritetsspråklig ungdom

- Videregående opplæring for voksne: studiekompetanse og fag- og yrkesopplæring

- Andre tjenester i fylkeskommunen

Det blir servert enkel lunsj

Har dere spørsmål eller innspill til problemstillinger, skriv det gjerne inn i feltet "Innspill til samlingen" i påmeldingen under. Alle svar er kun tilgjengelige for kursarrangør. 

Påmelding:

Kontaktperson