Møte om klimatilpasning, HAUGALANDET

Utsira bølger

Dette møtet er et ledd i medvirkningsprosessen til   Regionalplan for klimatilpasning. 

I samarbeid med prosjektgruppa til Regionalplan for klimatilpasning, inviterer vi med dette til et arbeidsmøte den 20. september.

Sted: Strandgata 70, Haugesund (Gamle Slaktehuset)

Tid: kl. 10.30 - 14.30

Mer informasjon finner du i invitasjonen under:

Vi ønsker med dette å legge opp til innspill, spørsmål og dialog om behov for videre arbeide med klimatilpasning knyttet til kommunene på HAUGALANDET. 

 Målgruppe:

  • Kommunene: Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Utsira.
  • Statlige etater 
  • Medlemmer i Styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe til planarbeidet. 
  • Andre interesserte 

Meld interesse for deltakelse direkte til oppgitt kontaktperson. 

Påmelding innen 6. september.  

Det legges opp til fire andre regionale møter med tilsvarende agenda: 11. september (NORD-JÆREN), 12. september (DALANE), 17. september (RYFYLKE) og 26. september (JÆREN).

Last ned følgende notater som grunnlag for diskusjon:

Kontaktperson