Møte om klimatilpasning, NORD-JÆREN

Stormflo i Stavanger_Foto: Ivar Langvik

Dette møtet er et ledd i medvirkningsprosessen til  Regionalplan for klimatilpasning.

I samarbeid med prosjektgruppa til Regionalplan for klimatilpasning, inviterer vi med dette til et arbeidsmøte den 11. september.

Sted: Sandvigå 7 "Kaien", Bjergsted, Stavanger

Tid: 11. september, kl. 10 -14. 

Mer info finner du i invitasjonen under:

Vi ønsker med dette å legge opp til innspill, spørsmål og dialog om behov for videre arbeide med klimatilpasning knyttet til kommunene på NORD-JÆREN og nærliggende øykommuner. 

Innspillene vil bli brukt til å utarbeide et første forslag til mål og strategier til regionalplanen og prioriterte tiltak til handlingsprogrammet. 

Målgruppe:

  • Kommunene: Finnøy, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy Sandnes, Sola, Stavanger
  • Statlige etater 
  • Medlemmer i Styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe til planarbeidet. 
  • Andre interesserte 

Meld interesse for deltakelse direkte til oppgitt kontaktperson. 

Påmelding innen 2. september. 

Det legges opp til fire andre regionale møter med tilsvarende agenda: 12. september (DALANE), 17. september (RYFYLKE), 20. september (HAUGALANDET) og 26. september (JÆREN). 

Last ned notater som grunnlag for diskusjon:

Kontaktperson