Dette skjer i veke 38

Dette skjer i veke 38

Denne veka skal fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal mellom anna ha møte om foreslåtte takstar i Ryfast, signere kontrakt for fylkesveg 500 Lysebotnen og møte den nye kinesiske ambassadøren.

Fylkesordføraren sin kalender

Måndag 16. september
Interne møte.
Kl 10.00  Møte i Fylkesvalsstyret, fylkeshuset
Kl 11.00  Møte angåande foreslåtte takstar i Ryfast, fylkeshuset
Kl 12.30  Møte angåande universell utforming, fylkeshuset

Tysdag 17. september
Kl 08.00  Signering kontrakt byggeprosjektet fylkesveg 500 Lysebotn, vegutvidelse og fortau, fylkeshuset
Kl 09.00  Kontaktmøte Sola kommune, Statens Vegvesen

Onsdag 18. september
Kl 14.00  Opning BI´s nye campus i Stavanger

Torsdag 19. september
Kl 09.00  Styringsgruppemøte regionalplan Jæren, fylkeshuset

Fredag 20. september
Kl 09.00  Møte Ryfylkefondet, Sande Næringsbygg Hjelmeland
Kl 17.30  Besøk av den nye kinesiske ambassadøren, Solborg folkehøgskole

Politiske møter

Onsdag 18. september
Kl 10.00   Ungdommens fylkesutval, fylkeshuset FU-salen

Torsdag 19. september
Kl 08.30   Yrkesopplæringsnmda, fylkeshuset E-202
Kl 11.30   Regional- og kulturutvalet, fylkeshuset E-200

Arrangementer

Tysdag 17. september
Kl 10.30   Møte om klimatilpasning Ryfylke, Sauda rådhus

Fredag 20. september
Kl 10.30   Møte om klimatilpasning Haugalandet, Strandgata 70 Haugesund

Del denne artikkelen på: