Ansvar og myndighet

Administrasjonen utfører oppgaver på bestilling fra de folkevalgte i fylkestinget.

 Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune (Delegasjonsreglementet) viser hvilke fullmakter fylkestinget har gitt til fylkesutvalget, utvalg, fylkeskommunale foretak og fylkesrådmann.
Vedtatt i fylkestinget 8. desember 2015, sak 117/15. Reglementet er revidert oktober 2017.

Del denne artikkelen på: