Presentasjonbrosjyre 4

Vår visjon og våre verdier

Rogaland fylkeskommune bidrar i utviklingen av et fylke som er godt å leve, arbeide og bo i for alle.

Vi leverer mange og gode tjenester innen opplæring, tannhelse, samferdsel, kultur, planlegging og næringsutvikling, hver dag hele året. Det handler om å utvikle samfunnet vi lever i, for å ta vare på fortiden, nåtiden og fremtiden. Vi arbeider for å utvikle ett godt Rogaland.

Vår visjon

Vi utvikler ett godt Rogaland er Rogaland fylkeskommunes visjon. 

De overordna målene for arbeidet i fylkeskommunen skal

  • ta vare på og sikre utvikling av gode og levedyktige lokalsamfunn i alle deler av Rogaland i samarbeid med kommunene og andre samfunnsaktører
  • dekke innbyggernes behov for tjenester av høy kvalitet innen opplæring, folkehelse, samferdsel, kultur og næringsutvikling
  • forvalte menneskelige, økonomiske og natur- og miljøressurser på en helhetlig og fremtidsretta måte.
  • universell utforming skal være et bærende prinsipp i den fylkeskommunale planstrategien.

Verdiene våre

Verdiene våre er grunnmuren i arbeidet med å utvikle fylket til det beste for innbyggerne, og de skal være synlige i arbeidet vårt.

  • Vi er åpne.
  • Vi er kompetente.
  • Vi viser respekt.