Valg banner

Valg

Neste kommune- og fylkestingsvalget skjer mandag 9. september 2019.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 8. september 2019.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om valg finner du her:  valg.no 

Valgmedarbeidere i Rogaland fylkeskommune:
Vera-Britt Sommer (valgansvarlig), tlf. 51 51 66 02
Ragnhild Holte (sekretær fylkesvalgstyret), tlf. 51 51 66 07
Frode Haavik (IKT), tlf. 51 51 66 58

Fylkesvalgstyret:
Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven (åpner ny side), og godkjenner partiers/gruppers forslag til valglister. Fylkesvalgstyret sørger for trykking av stemmesedler til fylkestingsvalg og stortingsvalg, og distribuerer disse til kommuner og partier/grupper som stiller liste ved valget. Fylkesvalgstyret kontrollerer gjennomføringen av fylkestingsvalg og stortingsvalg i kommunene, og foretar endelig valgoppgjør ved fylkestingsvalg. Fylkesvalgstyret fordeler distriktsmandatene ved stortingsvalg.

Postadresse:
Rogaland fylkeskommune v/ fylkesvalgstyret,
Postboks 130,
4001 Stavanger

Fylkesvalgstyret har i sitt møte 07.05. godkjent disse listeforslagene i Rogaland fylke ved fylkestingsvalget 2019:

Arbeiderpartiet.pdf (108,72 kB)
Demokratene.pdf (32,27 kB)
Høyre.pdf (126,46 kB)
Liberalistene.pdf (53,00 kB)
Rødt.pdf (126,51 kB)
Senterpartiet.pdf (129,22 kB)
Venstre.pdf (126,40 kB)

Valglistene er også lagt ut i resepsjonen i Rogaland fylkeskommune, Arkitekt Eckhoffsgt. 1, 4010 Stavanger.

Klage med krav om endring av fylkesvalgstyrets vedtak om godkjenning av listeforeslagene, jfr. valglovens § 6-8, må fremsettes senest 7 dager etter offentliggjøringen.

Les mer >