Fylkesvåpen

Steinkors

Motivet viser et utskrådd kors med spiss fot. Motivet er hentet fra middelalderske steinkors, som det er mange av i Rogaland.

Steinkorset

Historie

Fylkestinget behandlet "Våpen og segl for Rogaland fylke" i sak 35/73. Våpenet er tegnet av Hallvard Trætteberg, og ble godkjent ved kongelig resolusjon 11. januar 1974.

Motiv

Motivet viser et utskrådd kors med spiss fot. Motivet er hentet fra middelalderske steinkors, som det er mange av i Rogaland. Korset på fylkeskommunens våpen er utformet etter minnesteinen over Erling Skjalgsson, som ble reist i år 1029. Denne minnesteinen står nå på Stavanger museum.

Vårt motiv er et tilspisset settekors. Spissen viser at det kunne settes i jorden eller brukes på toppen av prosesjonsstaver.

Eiendomsrett og bruksrett

Rogaland fylkeskommune eier våpenet.

Som hovedregel kan våpenet bare brukes av fylkeskommunen og de fylkeskommunale administrasjoner og virksomheter under utøvelse av fylkeskommunal virksomhet, og som dekorasjon i fylkeskommunal sammenheng.

Del denne artikkelen på: