Statsbudsjettet er publisert

kalkis

Regjerningen viderefører de tre nasjonale målene for folkehelsepolitikken. De ønsker å legge til rette for gode liv i et trygt samfunn, jf. Meld. St. 19 ( 2018-2019) Folkehelsemeldinga.

 Ønsker du å vite mer om hvordan midlene er tenkt fordelt på folkehelsa, se vedlegg. 

Del denne artikkelen på: