Akvakulturforvaltning

Fiskeoppdrett

Rogaland fylkeskommune behandler søknader om tillatelser i forbindelse med nye og eksisterende oppdrettslokaliteter.  

Fylkeskommunens rolle

I akvakultursaker er det Rogaland fylkeskommune som koordinerer alle søknader mellom næringen, kommunene og sektormyndighetene. Dette omfatter:

  • Tildeling av tillatelser til nye eller utvidede lokaliteter for eksisterende virksomheter innen oppdrett av laks og ørret i sjøvann
  • Lokalitetsklareringer knyttet til bruk av bl.a. nye tillatelser til oppdrett av laks og ørret i sjøvann, tillatelser til havbeite samt særtillatelser
  • Tildeling av nye tillatelser til oppdrett av andre arter i sjø enn laks og ørret (f.eks. marine fiskearter, skalldyr og skjell)
  • Tildelinger av tillatelser til ny eller utvidet produksjon av rogn/settefisk/yngel av både marine arter og laksefisk

Søknader sendes elektronisk via Fiskeridirektoratets nettside: www.fiskeridir.no 

Der finner dere også:

Saksbehandlingsprosessen
Saksprosess akvakultur
Klageorgan og tilsynsmyndighet

Fiskeridirektoratets hovedkontor er klageorgan når det gjelder søknader om tillatelser for akvakultur. Kontroll- og inspeksjonsmyndigheten ligger fortsatt hos Fiskeridirektoratets regionskontorer. Mattilsynet og Fylkesmannen i Rogaland fører også tilsyn etter sine sektorlover.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson