Bedriftsetablering - Skape

Bedriftsetablering - Skape

Skape gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland som vil starte egen bedrift. Skape er et partnerskap mellom alle 26 kommuner i Rogaland, Fylkesmannens landbruksavdeling og Rogaland fylkeskommune, som også er administrativt ansvarlig for Skape.

Formål:

  • Rogaland skal bli det beste stedet i landet for å etablere ny virksomhet 
  • Etablereren settes i sentrum
  • Det skal gis et likeverdig tilbud til etablerere i alle kommuner
  • Motivasjon og trygghet for etablerere
  • Styrke mulighetene for at etablerere lykkes
  • Målrettet individuell oppfølging og veiledning
  • Koble nyskapende ideer med lokalt næringsliv/investorer
  • Synliggjøre regionen som et attraktivt sted å etablere seg

Kurskalender

For mer informasjon om SKAPE les HER.

Vekst 2
Del denne artikkelen på: