Internasjonalt samarbeid

Samarbeid

Rogaland fylkeskommune skal være en medspiller og tilrettelegger for internasjonalisering av næringslivet.

Rogaland fylkeskommune sikrer regionale interesser i internasjonale fora, blant annet gjennom arbeid i Nordsjøkommisjonen. Nordsjøkommisjonen er en samarbeidsorganisasjon for regioner rundt Nordsjøen. Mer info om arbeidet og organisasjonen finnes på www.northsea.org.

Rogaland fylkeskommune har flere samarbeidsavtaler med regioner i Russland. Det som går på næringsutvikling følges opp gjennom prosjektet Barents oil and gas cluster. Rogaland fylkeskommune samarbeider med fylkeskommunene i Troms og Finnmark på norsk side og Murmansk og Arkhangelsk på russisk side om tilrettelegging for næringsutvikling innen petroleums- og leverandørindustri. Prosjektets formål er å bedre rammebetingelsene for næringslivet i Murmansk og Arkhangelsk gjennom erfaringsoverføring fra Rogaland, Troms og Finnmark. Et viktig tema er hvordan det kan legges til rette for etablering av utenlandske foretak i regionen.

I Rogaland vil vi styrke det internasjonale FoU- samarbeidet. Gjennom prosjektet ENSEA utvikler Rogaland sammen med Nord-Holland, Nord-Tyskland og Skottland et forskningsamarbeid innen fornybar energi. Det er et Regions of knowledge- prosjekt under 7. rammeprogram. Hensikten er å utvikle en "Region of excellence" innen fornybar energi og smarte løsninger bestående av regionene rundt Nordsjøen. Mer informasjon om prosjektet finnes her.

Næringsavdelingen er internasjonal koordinator av prosjektet PIME'S. Partnerne i prosjektet gjennomfører rehabilitering av eldre bygg og bygger nye energivennlige bygg i Spansk Baskerland, Ungarn og på Dale i Sandnes. Formålet er å levere energieffektive bygg og ta i bruk fornybar energi i kombinasjon med avansert energistyring. Mikronettverk (Microgrid) benytter erfaringsdata, værdata og prisinformasjon i markedet for å sikre at man benytter den best tilgjengelige og rimelige energien i markedet til enhver tid. Mer informasjon finnes her.

 

 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson