Regionalt forskningsfond Vestlandet

Regionalt forskningsfond

Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) skal være en sentral driver for innovasjon ved å mobilisere til og finansiere forskningsprosjekt av god kvalitet innenfor regionalt prioriterte innsatsområder. Fondet er felles for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Tema for utlysningene i fondet er basert på en felles bestilling fra de tre fylkestingene. 

Fondet lyser ut midler til:

  • Regional kvalifiseringsstøtte (forprosjekt)
  • Regionale bedriftsprosjekt (hovedprosjekt)
  • Regionale offentlige prosjekt (hovedprosjekt)

Utlysningene i 2019 har følgende hovedtema:

  • Nye bærekraftige og klimavennlige innovasjoner basert på teknologi og kompetanse innen hav- og energinæringer
  • Bærekraftig matproduksjon og bioøkonomi
  • Kommunal sektor – tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling

Fondet får midler direkte fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og følger retningslinjer og krav i samsvar med Norges forskningsråd.

Se hjemmesiden til Regionalt forskningsfond Vestlandet for mer informasjon.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson