Regionalt forskningsfond Vestlandet

Regionalt forskningsfond

Regionalt forskningsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) skal være en sentral driver for innovasjon ved å mobilisere til og finansiere forskningsprosjekt av god kvalitet innenfor regionalt prioriterte innsatsområder. Fondet er felles for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Tema for utlysningene i fondet er basert på en felles bestilling fra de tre fylkestingene. 

RFF Vestlandet har ikke flere utlysninger i 2019. Det vil bli opprettet et eget fond for Rogaland fra 2020, i samsvar med vedtak fra regjering og stortinget om at alle fylker skal ha sitt eget regionalt forskingsfond. Rogaland fylkeskommune arbeider med hvordan Regionalt forskingsfond Rogaland skal organiseres og hvilke utlysninger fondet skal ha. RFF Rogaland har fått et budsjett på 16,2 mill. kr. fra Kunnskapsdepartementet for 2020.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson