Reiseliv

Reiseliv

Reiselivet i Rogaland er svært mangfoldig og Rogaland fylkeskommune har derfor utarbeidet en reiselivsstrategi for å få aktørene til å se potensialet i samarbeid.

De ulike reiselivsaktørene i Rogaland har bidratt i diskusjonen om hvilken strategi en samlet reiselivsnæring i fylket skal følge. Strategien er forankret i Regionalplan for næringsutvikling. Reiselivsstrategi for Rogaland 2013 – 2020 ble vedtatt i Fylkestinget høsten 2013.

Destinasjon Norge - Regjeringens reiselivsstrategi i regi av Nærings- og fiskeridepartementet - er i ferd med å avslutte sitt prosjekt og har hjulpet næringen i prosessen i å organisere landsdelsselskap. Dette har ført til at det er blitt færre destinasjonsselskap og bransjen står mer samlet.

I den ene ytterkanten er det urbane konferanse- og arrangementsreiselivet. I den andre enden har vi tradisjonelle landbrukskommuner som først og fremst ser turisme som en interessant tilleggsnæring.

Attraksjonene Preikestolen, Kjerag, Lysefjorden og de Nasjonale Turistvegene,  (Ryfylke og Jæren), med Magma Geopark, er innen rekkevidde for ferie- og fritidsreisene. God regional prosess gjennom de siste årene har bidratt til at aktørene ser potensialet i å fremme felles interesser, og næringen «sår og høster» i fellesskap.

Vestlandsrådet sluttet seg til «Cruisestrategi for Vestlandet 2016-2020», som en intensjon for videre arbeid med cruiseturisme. Det er utarbeidet en handlingsplan for å iverksette tiltak for å nå målene i strategidokumentet.

Relevante nettsteder:

Region Stavanger: www.regionstavanger.com

Destinasjon Reisemål Ryfylke: www.ryfylke.com

Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS: www.visithaugesund.no

Fjord Norge AS: www.fjordnorway.com

Del denne artikkelen på: