Dette er Rogaland anno 2018

Vindmøller

Vindmøller. Foto: Elisabeth Tønnessen. 

Rapporten Regionale utviklingstrekk kommer ut for syvende år på rad. Årets nummer viser et fylke som har lagt bak seg en vanskelig periode og ser fremover.

Denne publikasjonen, sammen med fylkeskommunens statistikkportal www.rogalandstatistikk.no, presenterer et bilde av Rogaland i dag, og gir oss kunnskap som fremtidens politikk kan bygge på. Den dekker viktige samfunnsområder som demografi, næringsutvikling, samferdsel og opplæring og inneholder både tall fra fylkeskommunens egen virksomhet og fra andre aktører.

Regionale utviklingtrekk 2018 viser at mange piler peker riktig vei, særlig på arbeidsmarkedet. I Rogaland har arbeidsledigheten steget høyere og så falt fortere enn i noe annet fylke de siste fire årene. Optimismen i arbeidslivet tilsier at vi kanskje snart har Norges laveste ledighet igjen.

For noen kommer oppturen for sent. Mange har forlatt fylket, særlig unge i etableringsfasen. Arbeidsstyrken har krympet og gjennomsnittsalderen øker. Samtidig faller fruktbarheten. Rogaland kommer neppe til å oppleve så høy befolkningsvekst over så lang tid som vi hadde fra 2005 til 2014.

Rogaland fylkeskommune har et ansvar for å utvikle et godt Rogaland, som utnytter de mulighetene vi har, samtidig som vi ivaretar fylkets kvaliteter for de som kommer etter oss. I en utfordrende situasjon er det viktigere enn noensinne at politikken bygger på solid kunnskap om det som er i dag og hva som er den beste veien fremover.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson