Temakart Rogaland

Kart over deler av Rogaland

Rogaland

Temakartportalen er en fylkesdekkende nettbasert karttjeneste som i tillegg til vanlige grunndata også inneholder andre karttema. Eksempel er plandata, natur- og friluftsdata, kulturminner etc.

 Temakart Rogaland (åpner nytt vindu)

Del denne artikkelen på: