drosjeloyver_banner

Drosjeløyve

Et drosjeløyve er en tillatelse som gir innehaveren rett og plikt til å transportere passasjerer med bil registrert for maks åtte passasjerer.

Vilkår

  • Attester som viser god vandel og økonomisk evne deriblant bekreftet tilsagn om garanti må bli lagt fram innen søknadsfristens utløp. 
  • Vitnemål som bekrefter nødvendige faglige kvalifikasjoner må bli lagt fram innen løyvetildeling blir foretatt. 
  • Attester som legges ved kan ikke være eldre enn 3 måneder. 
  • Søkere som har søkt løyve tidligere må sende ny søknad.
 
 

Søknadskjemaet kan du også få ved å kontakte samferdselsavdelingen på tlf. 51 51 69 14 eller 51 51 69 15.

Send søknaden til:
Rogaland fylkeskommune
Samferdselsavdelingen
Postboks 130
4001 Stavanger

Informasjon om ledige drosjeløyver finner du øverst til høyre på denne siden.

LEDIGE DROSJELØYVER - Bjerkreim, Vikeså, Hovsherad og Ualand.

Det er ledige drosjeløyver med disse stasjoneringsstedene: Bjerkreim, Vikeså, Hovsherad og Ualand.

Søkere må ha bostedsadresse i nærheten av stasjoneringsstedet. Søknadsskjema, og opplysninger om nødvendig attestasjon, kan lastes ned fra vår nettside www.rogfk.no.

Søkere som tidligere har søkt løyve må sende ny søknad.

Søknadsfristen er 15. september.

Les mer >
Taxi

Her finner du takstene til drosjesentralene på Nord-Jæren

Les mer >