Viktig informasjon til alle TT-brukere

Slik bruker du TT-kortet.

TT- kortet er gyldig sammen med godkjent legitimasjon og kan brukes over hele landet. TT-brukere betaler 20% av turens kostnad, det resterende beløpet belastes TT- kortet.

Det tildeles automatisk reisetilskudd til kortet to ganger pr. år, en gang 1. januar og en gang 1. september. Beløpets størrelse vil bli kunngjort i fylkets største aviser og på fylkeskommunens hjemmesider.

Ekstra tilskudd gis ikke.

En gang i året ved tildelingen i september nullstilles beløpet på kortet slik at støtte som ikke er blitt brukt i løpet av året tas inn igjen i ordningen og omfordeles på nytt.

Det tildeles kun reisestøtte til aktive brukere, det vil si brukere som har brukt kortet i løpet av det siste året. Passive brukere kan aktivisere kortet igjen ved henvendelse til Rogaland Taxi.

Når reisestøtten er brukt opp skal kortet ikke brukes. Misbruk av kortet vil kunne medføre utestengelse fra ordningen.

TT-kortet er personlig og kan ikke benyttes av andre.

TT-brukeren har plikt til å gi beskjed dersom det er endringer av betydning i forhold til forflytning. F.eks at du innvilges støtte med bil fra NAV, eller ikke lenger har behov for rullestol taxi, eller at du ikke lenger tilfredsstiller kriteriene til TT-kort.

TT-brukeren er pliktig til å melde fra til Rogaland Fylkeskommune hvis utflytting fra Rogaland Fylke.

Det er ikke nødvendig å søke om ny godkjenning som TT-bruker med mindre du får et særskilt brev vedrørende dette.

TT- brukere står fritt til å velge hvilken taxisentral de vil bruke. Det er lov å ha med seg reisefølge i bilen på en TT-reise.

Kortet kan benyttes utenfor Rogaland. Enten aksepteres kortet av den lokale drosjesentral, eller du må få kvittering som sammen med brukers kontonummer, sendes Rogaland Taxi, postboks 14, 4064 Stavanger. Det er en forutsetning at det er penger på TT-kortet for å kunne få utlegget tilbakebetalt.

Alle henvendelser som gjelder melding om adresseendring, mistet kort og spørsmål om saldo skal rettes til Rogaland Taxi på telefon 51 90 90 00/01(08.30-15.30).

Det er mulig å sjekke saldo på kortet hele døgnet ved å spørre sjåføren, ringe Rogaland Taxi på telefon 51909001, sende sms med brukernummer til 40466000 eller gå inn på www.rtt.no/tt og taste inn brukernummer.

Rev. juni 2016/lbj

Del denne artikkelen på: