Offentlig tannhelsetjeneste

Offentlig tannhelsetjeneste i Rogaland

Tannhelse Rogaland FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. De driver helsefremmende og forebyggende arbeid, og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper

Gratis tannbehandling

Alle barn og unge opptil 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjoner og hjemmesykepleie og rusmiddelmisbrukere i institusjoner, får tilbud om gratis tannbehandling. Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25 %.

Rusmisbrukere som mottar kommunale tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 a-d og § 4-3 på grunn av sitt rusmisbruk, i mer enn 3 måneder, får fri behandling på offentlig tannklinikk, eller hos privatpraktiserende tannlege som Tannhelse Rogaland har avtale med.

I tillegg har fylkestinget bestemt at også fanger, pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling og eldre i pleie av pårørende, skal få gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk.

Voksne betalende pasienter er velkommen til de offentlige tannklinikkene, i den grad klinikkene har ledig kapasitet.

43 tannklinikker

Tannhelse Rogaland er et fylkeskommunal foretak (FKF), med tannklinikker i alle kommunene, unntatt Utsira. I tillegg har Haugesund Sjukehus og SUS behandlingsrom for tannbehandling i narkose.

Hvert år er ca 30 % av Rogalands befolkning under tilsyn av Tannhelse Rogaland. Fylkestannlegen er daglig leder i foretaket, som har 300 ansatte.

Del denne artikkelen på: