Behandling av tannlegeskrekk

Tannlegeskrekk

Tannlegeskrekk kalles odontofobi på fagspråket. Tannhelse Rogaland gir tilbud om hjelp til å mestre vanlig tannbehandling for deg som har tannlegeskrekk. Samtale med psykolog og tilvenning hos tannlege og tannhelsesekretær er gratis.

Om du har tannlegeskrekk så er du ikke alene. Undersøkelser viser at 5 til 10 % av den voksne befolkningen i Norge unnlater å søke regelmessig tannbehandling pga. angst.

Odontofobiteamet TOO ønsker å diagnostisere og gi behandling for tannbehandlingsrelaterte angstlidelser i form av kognitiv adferdsterapi til pasienter som på grunn av tortur eller overgrep har problemer med å motta tannbehandling og til pasienter som har odontofobi, slik at disse pasientene skal kunne mestre tannbehandling hos vanlig tannlege.Når angst for tannbehandling blir så høy at den påvirker hverdagen i stor grad kan ”tannlegeskrekken” være det vi kaller for odontofobi.

Metoden vår er evidensbasert og har vært brukt ved Senter for Odontofobi i Bergen i snart 20 år.

Hovedformålet med behandlingen er å trene deg opp til å mestre de deler av tannbehandlingen som du er mest redd for eller har problemer med.

Du kan lese mer om tilbudet på Tannhelse Rogaland sine nettsider

Del denne artikkelen på:

Tannlegevakten i Stavanger er åpen lørdager, søndager og helligdager fra kl 11.00 til 15.00.

I Haugesund er tannlegevakten åpen lørdag, søndag og helligdager fra kl. 13.00-17.00. Telefonen er betjent kl. 13.00-16.30.

Her kan alle få hjelp med akutte tannproblemer.

Les mer om tannlegevakten på Tannhelse Rogaland sine nettsider

Les mer >