Skoleåret har 190 dagar. Fylkeskommunen fastset nokre av desse. Resten er å finna på skolane sine heimesider.

Les mer >