Flere gjennomfører videregående utdanning

Flere gjennomfører videregående utdanning

Den positive trenden med økt gjennomføring i videregående opplæring fortsetter. Rogaland ligger over landsgjennomsnittet for gjennomføring i løpet av fem år.

Rogaland bedre enn gjennomsnittet

Andelen elever som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år i Rogaland var 77 prosent for elevene som begynte i 2012. Det er en økning på 2,2 prosentpoeng fra 2011-kullet. 

Det er særlig innenfor studieforberedende utdanningsprogram andelen øker, her var økningen på 3,5 prosentpoeng. Men også innenfor yrkesfag er gjennomføringen økt med ett prosentpoeng.

- Det er gledelig å se at pilene peker i riktig retning. Skolene og opplæringsavdelingen legger mye innsats i å hindre frafall i den videregående opplæringen i Rogaland, sier seksjonssjef i opplæringsavdelingen, Helge Eide.

- Fylkeskommunen har i flere år arbeidet systematisk med å forbedre opplæringen vi tilbyr elever og lærlinger. Vi har en nullvisjon for frafall i videregående opplæring. Det er derfor svært positivt at vi nå opplever at andelen unge mellom 16 og 18 år som er i opplæring øker, samtidig som færre faller fra, la han til. 

Tre av fire gjennomfører

På landsbasis startet om lag 66 000 elever videregående opplæring i 2012. I løpet av fem år fullførte 74,4 prosent videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse. Dette er en økning på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kull. 

Da Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006 lå andelen som gjennomførte stabil på rundt 70 prosent på landsbasis. Siden den gang har gjennomføringsgraden økt med nærmere 5 prosentpoeng. Sammenliknet med 2006- og 2009-kullet har andelen økt med henholdsvis 4,8 og 3,6 prosentpoeng.

Videre arbeid

Rogaland har landets fjerde beste andel fullført og bestått etter fem år, opp fra syvende plass i fjor. I årene fram mot 2021 vil fylkeskommunen ha spesielt fokus på følgende satsingsområder:

  1. Elevenes læringsutbytte – skolene må ha rutiner for å vurdere om hver enkelt elev har utbytte av opplæringen, og eventuelt sette inn nødvendige tiltak.
  2. Læringsmiljø – elevene skal ha et trygt læringsmiljø med fokus på relasjon lærer-elev og arbeid mot mobbing.
  3. Vurderingspraksis – vurdering for læring og involvering i eget vurderingsarbeid.

 Statistikken er utarbeidet av SSB. Les om gjennomføring i videregående opplæring på deres sider.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson