Flere ønsker teknikk og industriell produksjon

Verktøy

Søkertallene til videregående opplæring er klare. Trenden fra i fjor fortsetter, og søkingen til Vg1 teknikk og industriell produksjon øker mest – søkertallene nærmer seg 2014-nivå.

Helse- og oppvekstfag har fortsatt flest søkere på Vg1 yrkesfag med 14,7 prosent, som er litt lavere enn i fjor. Søkingen til elektrofag går litt ned for fjerde år på rad, og utgjør 7,4 prosent av søkingen til Vg1. Trenden er negativ også for restaurant- og matfag; bare 1,7 prosent av søkerne har valgt dette tilbudet som sitt første ønske til Vg1.

Medier og kommunikasjon går kraftig tilbake fra fjoråret, og søkingen er halvert siden 2016, da det ble et studieforberedende utdanningsprogram. Samtidig er det litt flere som ønsker idrettsfag enn i fjor. Søkingen til idrettsfag stiger for 6. året på rad, og snaut 7 prosent av ungdommene planlegger studiekompetanse ut fra dette tilbudet.  

Det er mindre endringer i søkingen til øvrige studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Det er en liten overvekt av søknader til yrkesfaglige utdanningsprogram til Vg1, og nesten 52 prosent har valgt et yrkesfaglig tilbud som sitt første ønske. Fordelingen mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram er med andre ord som i fjor. 

Fordeling av søkertall

Totalt har 21 680 søkt videregående opplæring i Rogaland for skoleåret 2019/20. Dette er omtrent på nivå med fjoråret. Av det totale søkertallet har 18 790 ungdomsrett mot 18 870 i fjor.

Søkertallene inkluderer søkere til alle friskolene i Rogaland, og totalt har 1311 søkt elektronisk til disse skolene. I fjor var tallet 1320.

360 ungdommer har søkt om fortrinn til videregående opplæring og 610 har søkt om individuell behandling. Flertallet av disse søker egne tilrettelagte opplæringstilbud.

Fortsatt svært populært med påbygg

Antallet søkere til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse har vært stabilt høyt de siste årene. I år er det registrert 612 søkere med ungdomsrett mot 620 i fjor. Tilbudet er kraftig oversøkt, da vedtatt kapasitet er 350 elevplasser. De som ikke får plass, vil få tilbud om læreplass eller Vg3 fagopplæring i skole.

Søkingen til påbygging til generell studiekompetanse etter fullført yrkesutdanning er også på nivå med fjoråret med 20 flere søkere, totalt 674. Dette er en rettighet for dem som har tatt fagbrev og som også ønsker studiekompetanse.

Søking til den enkelte skole

Alle fylkeskommunale videregående skoler har oversikt over søkere til egen skole. Noen eksempler på skoler og programområder som har flere søkere enn kapasitet:

Skole Programområde Kapasitet Søkere
Sandnes vgs Vg1 studiespesialisering 240 333
St. Svithun vgs Vg1 studiespesialisering 165 211
St. Svithun vgs Vg1 studiespes. m/ toppidrett 75 145
Stvgr. katedralskole Vg1 studiespesialisering 125 161
Hetland vgs Vg1 studiespesialisering 168 201
Jåttå vgs Vg1 helse- og oppvekstfag 90 168
Gand vgs Vg1 helse- og oppvekstfag 90 153
Bryne vgs Vg1 teknikk og ind. produksjon 116 150
Gand vgs Vg1 elektrofag 60 126
Vågen vgs Vg1 medieproduksjon 15 30
Sandnes vgs Vg1 idrettsfag 90 137
Jåttå vgs Vg1 idrettsfag 60 84
Skeisvang vgs Vg1 musikk/dans/drama, musikk 30 52
Sauda vgs Vg2 ambulansefag 15 112
Jåttå vgs Vg2 hudpleie 15 40
Stvgr. offshoretekn. sk. Vg2 brønnteknikk 45 148
Øksnevad vgs Vg2 anleggsteknikk (landslinje) 60 109
Gand vgs Vg2 IKT-servicefag 30 69
Haugaland vgs Vg2 IKT-servicefag 30 67
Bryne vgs Vg3 påbygg 30 130
Jåttå vgs Vg3 påbygg 30 95
Randaberg vgs Vg3 påbygg 30 79
Gand vgs Vg3 automatiseringsfaget 15 36

 

God søking til læreplass

2295 søkere har læreplass som sitt første ønske, mot 2229 i fjor. Det er positivt at mange ungdommer søker læreplass. Arbeidsmarkedet i Rogaland er i ferd med å bedre seg, og flere av opplæringskontorene melder om optimisme og økt behov for lærlinger. Det er et stort framtidig behov for faglært arbeidskraft, og Rogaland er landets største fagopplæringsfylke målt i antall lærlinger.

Offentlige virksomheter bør merke seg at det er flere søkere til læreplass innenfor helse- og oppvekstfagene sammenlignet med fjoråret. Helsearbeiderfaget øker mest med ca. 70 flere søkere til læreplass i år.

Dette er de mest søkte lærefagene:

Lærefag Søkere
Helsearbeiderfaget 296
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 192
Elektrikerfaget 188
Tømrerfaget 155
Bilfaget (lette kjøretøy) 104
Industrimekanikerfaget 99
Salgsfaget 70
IKT-servicefaget 64
Automatiseringsfaget 56
Yrkessjåførfaget 56
Kjemiprosessfaget 51
Kokkfaget 41
Logistikkfaget 40
Kontor- og administrasjonsfaget 40
Anleggsmaskinførerfaget 38
CNC-faget 37
Rørleggerfaget 35
Frisørfaget 31
Betongfaget 30
Sveisefaget 29
Energimontørfaget 25

                                                                                  

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson