Etter eksamen

Informasjon om hva som skjer etter avlagt eksamen.

Ytterligere informasjon finner du under "Viktig informasjon om eksamen" på:  www.privatistweb.no

Dokumentasjon

Vi gjør deg oppmerksom på at vi ikke sender dokumentasjon i form av karakterutskrift i posten, men at du selv kan skrive ut en karakterutskrift fra  www.privatistweb.no. Denne karakterutskriften er imidlertid ikke godkjent som dokumentasjon ved søknad om opptak til høyere utdanning. Søker du opptak til høyere utdanning, må du ha kompetansebevis eller få faget/fagene ført på vitnemålet ditt.

Forbedringer av fag du har fra før, kan dokumenteres med kompetansebevis. Privatister som etter avlagt privatisteksamen skal ha vitnemål/nytt vitnemål, må henvende seg til den skolen de tidligere var elev eller Fagopplæringen dersom du har fagbrev og nå har tatt påbygg.

Dersom du kun har behov for et kompetansebevis fra Privatistkontoret i Rogaland, så sender du en bestilling på dette (hvor du oppgir fødselsdato, navn, adresse og fag) via vår e-postadresse: privatist@rogfk.no

Retningslinjer for å kunne klage på eksamensresultatet.

Les mer >

Retningslinjer for å kunne hurtigklage.

Les mer >

Bestille duplikat av kompetansebevis

Les mer >