Før eksamen

Informasjon som kan være nyttig i forkant av eksamensgjennomføringen.

Ytterligere informasjon finner du under "Viktig informasjon om eksamen" på  PrivatistWeb, på  Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside og på  VigoIKS

Retningslinjer for privatisteksamen

Lurer du på hva som er lov og ikke lov under en eksamen? Dette er beskrevet i retningslinjene under, som følger bestemmelsene i forskrift til Opplæringsloven § 3-25 til § 3-37.

Matematikk 

Utdanningsdirektoratet har innført ny eksamensordning i matematikk. 

Veiledning og vurderingskriterier

Informasjon om hvordan du som privatist blir vurdert til lokalt gitt eksamen. Lokalt gitt eksamen kan enten være muntlig, muntlig-praktisk, praktisk eller skriftlig.

Vi har dessverre ikke vurderingsveiledninger i alle yrkesfag, men de vil bli publisert på  Vigo IKS sin hjemmeside så snart de er blitt produsert.

Når det gjelder vurderingsveiledning ved sentralt gitt skriftlig eksamen vises det til  Utdanningsdirektoratets sin hjemmeside

Norsk for de med kort botid i Norge

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har et annet morsmål enn norsk, svensk og dansk, og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang. 

Privatister må legge frem bostedsattest for å kunne gå opp til eksamen. Bostedsattest må sendes til Privatistkontoret på e-post: privatist@rogfk.no innen 1. februar (våreksamen) og 15. september (høsteksamen). Har du ikke en slik dokumentasjon (bostedsattest), så bestiller du det via  Skatteetaten sine hjemmesider

Husk at du må melde deg opp til både skriftlig og muntlig eksamen. Du skal ikke søke om fritak sidemål dersom du har botid under 6 år i Norge.

Fagkoder:

  • NOR1405 (skriftlig) + NOR1406 (muntlig) Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
  • NOR1410 (skriftlig) + NOR1411 (muntlig) Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  • NOR1408 (skriftlig) + NOR1409 (muntlig) Vg2 yrkesfag

Se også

Dersom du har spesielle behov eller ulike vansker/funksjonshemninger som gjør det nødvendig med særskilt tilrettelegging av eksamen, kan du ha rett på dette  jf. Forskrift til Opplæringsloven § 3-32

Les mer >

En oversikt over fagkoder i studiespesialiserende fag og programfag yrkesfag.

Les mer >

Forslag til lærebøker i studiespesialiserende fag

Les mer >
NDLA - læremidler for privatister

NDLA har lærestoff i en del fag som kan være aktuelt for deg som privatist.

Les mer >

Når du skal forberede deg til eksamen, kan det være nyttig å øve seg på tidligere gitte eksamensoppgaver.

Les mer >

Forslag til lab.-øvelser som kan være aktuelle som praktiske innslag ved muntlig-praktisk eksamen 

Les mer >

Her vil du finne informasjon som kan være nyttig for praksiskandidater og lærlinger.

Les mer >