Under eksamen

Informasjon som kan være nyttig under selve eksamensgjennomføringen.

Ytterligere informasjon finner du under "Viktig informasjon om eksamen" på  PrivatistWeb, på  Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside og på  VigoIKS

Bruk av PC på eksamen

Du må ta med deg egen PC/data dersom du ønsker å bruke PC/data på skriftlig eksamen. I enkelte fag er det krav til bruk av PC. - Egen informasjon vil bli gitt i de fag dette gjelder.  Privatistene er selv ansvarlige for egen PC/data. Bruk av nettbrett/iPad er ikke tillatt!

Ytterligere informasjon om bruk av PC/data under eksamen finner du på:  www.privatistweb.no

Hjelpemidler

For kandidater som skal ha sentralt gitt skriftlig eksamen eller skriftlig eksamen i yrkesfag er alle hjelpemidler tillatt med unntak av Internett og kommunikasjon, se  Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside. I fag hvor det er restriksjoner på bruk av hjelpemidler, gjelder disse (f.eks. Vg2 Brønnteknikk). Mer informasjon om restriksjoner finner du på  VigoIKS.

Når det gjelder hjelpemidler ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen vises det til: Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk privatisteksamen (pdf, 72,43kB)

Internettsider tilgjengelig under skriftlig eksamen

Les mer >