Fengselsundervisning

Fengselsundervisning

Rogaland fylkeskommune er ansvarlig for all opplæring i fengslene i Rogaland. På bakgrunn av din rett til opplæring, tidligere påbegynt opplæringsløp eller realkompetanse, skreddersyr vi din plan for opplæring.

Haugesund fengsel
Ansvarlig skole:
Haugaland videregående skole, Spannvn. 38, 5531 Haugesund
Koordinator for fengselsundervisningen:
Johannes Førre Madsen
Johannes.forre.madsen@skole.rogfk.no

Sandeid fengsel
Ansvarlig skole: Ølen videregående skole, Litlehagen 5580 Ølen
Koordinator for fengselsundervisningen:
Mai Venke Lilleland
mai.venke.lilleland@skole.rogfk.no
Stavanger fengsel
Ansvarlig skole: Randaberg videregående skole, Grødemvn. 70, 4070 Randaberg
Koordinator for fengselsundervisningen:
Stian Wold Hultgren
stian.wold.hultgren@skole.rogfk.no

Åna fengsel
Ansvarlig skole: Bryne vidaregåande skule, Postboks 445, 4349 Bryne
Avdelingsleder: Per Olav Haarr, per.olav.haarr@skole.rogfk.no

Opplæringsavdelingen
Kontaktperson i seksjon skole:
Live Hegelstad
live.hegelstad@rogfk.no

Del denne artikkelen på: