Ofte stilte spørsmål rundt inntak til skole

Bilde av skoleungdom

Her vil du finne spørsmål og svar rundt det å søke skoleplass på videregående i Rogaland.

Hva skjer etter andre inntaket?

I tiden etter andre inntak vil søkerne som enda ikke har fått tilbud bli manuelt plassert etter hvert som vi får nei-svar. Søkerne oppfordres derfor til daglig å logge seg på vigo.no for å se om du har fått tilbud.

Skolene vil ikke begynne å bruke ventelistene før alle med opplæringsrett har fått et tilbud. Erfaringene er at dette først skjer kort tid før skolestart.

Klarer ikke logge inn på min side på  vigo.no for å svare på skoleplass. Hvem kan hjelpe meg?

Svar: For å få hjelp til å logge inn på vigo må du ta kontakt med  MinID. De har telefonnummer 800 30 300.

Jeg har kommet inn på første ønske kan jeg da stå på venteliste til lavere ønsker?

Svar: Nei. Systemet prøver å gi det høyeste ønske til flest mulig søkere. Det vil si at dersom en får tilbud på høyere ønske vil alle lavere ønsker i søknaden frafalle.  Du kan ta direkte kontakt med de aktuelle skolene etter skolestart for å sette deg opp på en eventuell venteliste. Men du vil da stille bakerst på ventelistene.

Jeg står på venteliste på høyere ønsker. Skal jeg da takke ja til tilbudet og ja til venteliste?

Svar: Dersom du takker ja til tilbudet og ja til venteliste vil du i neste inntak konkurrere om evt. ledige skoleplasser der du står på venteliste. I andre inntak vil ventelistene oppdateres. Dersom du får tilbud på ventelisteplassen i andre inntak vil dagens tilbud frafalle (se spørsmål 1), og det nye tilbudet er gjeldene. Dersom du ikke får tilbud på høyere ønsker som du står på venteliste på, vil dagens tilbud være gjeldene.

Dersom du takker ja til tilbud, og nei til venteliste vil dagens tilbud være gjeldene. Det vil si at høyere ønsker vil frafalle i andre inntak.

Dersom du takker nei til tilbud, og ja til venteliste kan du i andre inntak risikere og ikke få tilbud på høyere ønsker. Resultatet blir da at du står uten skoleplass. Vil oppfordre deg til å svare ja til tilbud, og evt. ja til aktuelle høyere ønsker. Slik er du sikret en skoleplass til høsten. Husk at du kan velge hvilke ventelister du ønsker å stå på.

I tiden etter andre inntak vil søkerne som enda ikke har fått tilbud bli manuelt plassert etter hvert som vi får nei-svar. Søkerne oppfordres derfor til daglig å logge seg på vigo for å se om du har fått tilbud.

Skolene vil ikke begynne å bruke ventelistene før alle med opplæringsrett har fått et tilbud. Erfaringene er at dette først skjer kort tid før skolestart.

Fikk ikke tilbud i første inntaket når får jeg vite hvor jeg har kommet inn?

Svar: Dersom du har ungdomsrett i Rogaland vil du mest sannsynlig få tilbud i andre inntaket.

Hvor skal jeg møte første skoledag?

Svar: Du må møte ved den skolen du har fått tilbud om skoleplass. Dersom du kommer inn på et høyere ønske så vil skolen hvor du har fått nytt tilbud kontakte deg.
NB! Det er veldig viktig at du møter opp ved den skolen du har fått skoleplass første skoledag. Hvis du ikke møter mister du denne skoleplassen.

Del denne artikkelen på: