Detaljbilde med bøker og penal

Voksenopplæring

– videregående opplæring for voksne

Fra og med det året du fyller 25 år kan du ha rett til gratis videregående opplæring for voksne hvis du:

  • har fullført norsk grunnskole eller
  • har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år og har engelskkunnskaper på nivå med norsk grunnskole
  • ikke har fullført videregående opplæring i Norge eller
  • har utdanning fra andre land som ikke godkjennes som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge
  • har lovlig opphold i Norge

I tillegg har de som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring i 2014 eller senere og innen utgangen av det året de fyller 24 år, rett til ett års påbygging til generell studiekompetanse. 

Du må  søke videregående opplæring for voksne for å ta ut retten.

Få svar på: 
Hvem kan få gratis videregående opplæring som voksen? Er det søknadsfrist for å søke voksenopplæring? Er videregående opplæring for voksne gratis? og mye mer

Les mer >

Kontakt våre kontorer for informasjon

Les mer >

Trenger du kopi av kompetansebeviset/vitnemålet ditt?

Da kan du bestille et duplikat (pdf, 62kB)

Les mer >

Fullfør videregående opplæring som voksen
Veier til fagbrev/svennebrev, yrkeskompetanse eller studiekompetanse
Finn en vei tilbake til arbeidslivet

Vi kan hjelpe deg: Karrieresenter Rogaland

Les mer >

Vurdering av Yrkesfaglig fordypning (YFF) på bakgrunn av praksis

Les mer >
Vedlegg