politisk_banner

Politikk

Rogaland fylkeskommune er politisk styrt gjennom fylkestinget, som har 47 representanter. Fylkesordføreren leder møtene i fylkestinget og fylkesutvalget, og er fylkets øverste politiske leder.