Lek på stranden. Foto av Elisabeth Tønnessen

Rogaland er et folkehelsefylke

Rogaland fylkeskommune vil bidra til et støttende miljø for god helse ved å iverksette en sunn helsepolitikk og forankre helse i alt vi gjør gjennom fylkeskommunale oppgaver som samfunnsplanlegging, opplæring, kultur, samferdsel, næring og lignende.  Universell utforming er et verktøy for folkehelse og bidrar til å skape et samfunn som er tilgjengelig for alle.

Fylkeskommunen er aktiv pådriver for og samordner av folkehelsearbeidet i fylket, hvor partnerskap for folkehelse er en sentral samarbeidsarena.  Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 er et sentralt satsingsfelt som omhandler psykisk helse og rus.

Ønsker du å motta fylkeskommunens nyhetsbrev om folkehelse?
 Klikk her for å melde deg på nyhetsbrev-listen.  

Forside regionalplan folkehelse

Planen er gyldig inntil ny plan foreligger.

Les mer >
Kontaktperson