Tildeling av transportstøtte

Her finner du reisebeløpets størrelse.

Kategori         T1 -  vanlige brukere                                                         

Kategori         T2 – blinde/sterkt svaksynte, rullestolbrukere              

Kategori         T3 – rullestolbrukere med bilstøtt fra NAV                    

Kategori         T4 – rullestolbrukere med behov for stor bil                 

 

Det tildeles følgende beløp:

            01.januar 2019                    01.september 2019

T1 -     kr. 4.138                                kr. 3.534

T2 -     kr. 8.228                                kr. 6.883

T3 -     kr. 5.240                                kr. 4.582

T4 -     kr. 9.584                                kr. 7.826

 

Generell info:

Det tildeles automatisk reisetilskudd to ganger pr. år, en gang 1. januar og en gang 1. september. Beløpet som tildeles vil automatisk bli overført til ditt TT-kort.

Dersom det har vært overforbruk på kortet fra forrige periode, vil dette bli trukket fra støttebeløpet.

Ekstra tilskudd blir ikke gitt.

En gang i året, ved tildelingen i september, nullstilles beløpet på kortet slik at støtte som ikke er blitt brukt i løpet av året blir tatt inn igjen i ordningen og omfordelt på nytt. Hvis du ikke har brukt opp det tildelte reisebeløpet vil ikke dette ha noen betydning for neste tildelingsperiode.

Det blir kun tildelt reisestøtte til aktive brukere, det vil si brukere som har brukt kortet i løpet av det siste året. Passive brukere kan aktivisere kortet igjen ved henvendelse til Rogaland Taxi. 

Når reisestøtten er brukt opp skal kortet ikke brukes. Misbruk av kortet vil kunne medføre utestengelse fra ordningen.

TT-brukeren har plikt til å gi beskjed dersom det er endringer av betydning i forhold til forflyttning. F.eks at du er innvilget støtte med bil fra NAV, eller ikke lenger har behov for rullestoltaxi, eller at du ikke lenger tilfredsstiller kriteriene til TT-kort. 

Kortet kan benyttes utenfor Rogaland. Enten aksepteres kortet av den lokale drosjesentralen, eller du må få kvittering som sammen med brukers kontonummer, sendes Rogaland Taxi, postboks 14, 4064 Stavanger. Det er en forutsetning at det er penger på TT-kortet for å kunne få utlegget tilbakebetalt. 

Alle henvendelser som gjelder melding om adresseendring, mistet kort og spørsmål om saldo skal rettes til Rogaland Taxi på telefon:

51 90 90 00/01 (08.30-15.30)

Det er mulig å sjekke saldo på kortet hele døgnet ved å spørre sjåføren, ringe Rogaland Taxi på telefon 51909001, sende sms med brukernummer til 40466000 eller gå inn på www.rtt.no/tt og taste inn brukernummer.

Del denne artikkelen på: