Transportplan Jæren

Fylkeskommunen har det overordnete ansvaret for utviklingen av transportinfrastrukturen i Rogaland, og bruker årlig ca. 1 million kroner på samferdsel.

Transportplan Jæren er et samarbeid mellom åtte kommuner på Nord-Jæren om å skape best mulig transportløsninger for innbyggerne i regionen. Medvirkende kommuner er:  Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Gjesdal, Time, Klepp og Hå.

Viktige prosjekter i Transportplan Jæren