Fylkesrådet for funksjonshemmede

Møtet starter kl. 11.00.