Tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer

Rogaland fylkeskommunen ønsker å bidra til at det arrangeres internasjonale idrettsarrangementer i fylket.

Denne type kulturarrangement vil sette Rogaland ytterligere på det nasjonale og internasjonale idrettskartet, og har store muligheter for å skape gode synergier på tvers av næringer i regionen.

Hvem kan søke?
Søkere kan være kommuner, idrettslag, særkrets eller særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund, Norges Jeger- og fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen og Norges Bilsportforbund. Andre søkere, som f. eks aksjeselskap, stiftelser, vurderes særskilt 

Søknadsfrist er 1. desember.

Lenke til søknadsskjema

Hva kan det søkes om støtte til?
Det kan søkes om tilskudd til utgifter som er knyttet til planlegging, prosjektering og avvikling av internasjonale idrettsarrangementer, herunder nordiske mesterskap, på inntil 100 000,- kroner. Dette gjelder også for aldersbestemte klasser.

Det gis ikke underskuddsgaranti til idrettsarrangement, eller økonomisk støtte til bankett, deltagelse, reise og opphold for utøvere.

Krav til søknaden:

Søknad om tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer, med aktuelle vedlegg, leveres på fylkeskommunens søknadsskjema.
For mer informasjon om tilskuddordningen, krav til vedlegg, m.m., vises det til fylkeskommunens retningslinjer for tilskudd til internasjonale idrettsarrangementer.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson