Tilskudd til regionale idrettsanlegg

Fylkesutvalget fattet følgende vedtak den 28. november 2017 i sak 223/17:

Fra 2018 åpnes det ikke for nye søknader og tilskudd til regionale idrettsanlegg, og midlene avsettes inntil videre til å følge opp tidligere forpliktelser.   

Med bakgrunn i dette er informasjon om tilskuddordningen og søknadsskjema tatt bort fra nettsiden. Ta kontakt med nevnte kontaktpersoner hvis det skulle være spørsmål.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson