Mann på trilletur i skogen. Foto av Elisabeth Tønnessen

Helsefremmende planlegging

Folkehelsearbeid handler om å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger sykdom og helsetrusler, og reduserer sosial ulikhet i helse. Samfunns- og arealplanlegging er et av de viktigste verktøyene vi har for å ivareta dette. 

Vi har samlet en rekke råd og tips i  en planveiledning. Den gir deg svar på hva du bør legge vekt på i planleggingen for å sikre at folkehelse er en del av planarbeidet. 

Ungdommer i klasserom.

Kommunene skal sikre at barn og unge har et godt oppvektsmiljø, og sørge for at deres interesser blir hørt.

Les mer >
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson