Økonomiske støtteordninger

pengesekk

Rogaland fylkeskommune støtter en rekke helsefremmende og forebyggende prosjekter og tiltak gjennom forvaltning av ulike regionale og statlige støtteordninger.

  Regionale utviklingsmidler (RUM) skal støtte opp om prosjekter som utvikler lokalsamfunn i Rogaland. Støtten skal bidra til gjennomføring av tiltakene i flere handlingsplaner, blant annet Regionalplan for folkehelse i Rogaland, samt løfte fylkeskommunens satsing på stedsutvikling og kompetanseheving. 

 Se  oversikt over ulike støtteordninger i fylkeskommunen.

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson