Sandvolleyball på stranden. Foto av Geir Olav Gjerden

Sunne levevaner

I følge folkehelseloven skal kommunen gi informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å fremme helse og forebygge sykdom. Stat og fylkeskommune skal understøtte kommunen i dette arbeidet.

Ett av hovedmålene i  Regionalplan for folkehelsearbeid handler om sunne levevaner; Rogaland skal ha en helsefremmed samfunnsutvikling som støtter opp om sunne levevaner i befolkningen og bidra til sunne levevaner blant inaktive grupper i Rogaland.

Satsingen på sunne kantiner, fiskesprell, frisklivsentraler, frivillighetspolitikk, samt å blåse liv i fritidserklæringen er noen av tiltakene som er med på å ivareta målene.

Vedlegg
Lenker
Kontaktperson