2019 valg-utstyr-foto_valgdirektoratet

Valg

Du velger representanter til fylkestinget. Det betyr at du og din stemmer bidrar til å bestemme hvem som blir representert i fylkestinget. Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg er mandag 9. september.
I enkelte kommuner er det mulig å stemme også søndag 8. september.

Fylkestingsvalget holdes sammen med kommunestyrevalget, og det er valg hvert fjerde år.

Hvem kan jeg stemme på?

Det skal velges 47 representanter til fylkestinget i Rogaland. Du er med å bestemme hvem dette blir. Det gjør du ved å velge en blå stemmeseddel (liste) – som får din stemme. 

15 politiske partier stiller med valglister til fylkestingsvalget 2019 i Rogaland.

 Se alle valglistene til fylkestingsvalget i Rogaland

Hvordan stemme?

Valgdagen er mandag 9. september. I noen kommuner kan du også stemme søndag 8. september. Det er kommunen som informerer om valgdagene. Kommunene informerer også om hvor ditt valglokale er og hvor lenge det er åpnet.

Husk at du likevel kan stemme i hvilket som helst valglokale i kommunen din. Ta med legitimasjon når du skal stemme..

Du må stemme i den kommunen du er manntallsført i. Du er manntallsført i den kommunen som du er folkeregistrert bosatt i 30. juni 2019.

Husk to stemmesedler – en kommunestyret og en til fylkestinget.

 Slik stemmer du 

 Informasjon på flere språk/information in other languages

Se mer informasjon på www.valg.no .

Valglokaler

Du finner informasjon om valglokaler hos kommunen eller på nettsiden www.valg.no.  Oversikten over valglokaler oppdateres fortløpende. 

Du kan forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra 1. juli. Dette kalles tidlig forhåndsstemmegiving. Det er et tilbud for å sikre at alle velgerne som ønsker, skal få muligheten til å stemme. Tidlig forhåndsstemmegiving er fra 1. juli - 12. august 2019.
 
Ta kontakt med kommunen hvor du ønsker å stemme for å få mer informasjon om hvordan du gjør.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme til fylkestings- og kommunestyrevalget 2019 fra 12. august til og med 6. september. Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmene. Kommunen informerer om hvor og når det er mulig å forhåndsstemme. I denne periode kan du stemme i det forhåndsstemmelokalet du ønsker i hele landet. Husk at du ikke kan angre på stemmegivingen. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på selve valgdagen.

Har du stemmerett?

Du har stemmerett dersom du oppfyller ett av disse kravene:

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Se mer informasjon på  www.valg.no

Vil du vite mer?

Mer informasjon om valg finner du på  www.valg.no

Valgmedarbeidere i Rogaland fylkeskommune

Vera-Britt Sommer (valgansvarlig), tlf. 51 51 66 02
Chalotte Rosenberg Davidsen (valgmedarbeider), tlf. 51 92 24 70
Ragnhild Holte (sekretær fylkesvalgstyret), tlf. 51 51 66 07
Frode Haavik (IKT), tlf. 51 51 66 58

Valg-banner_banner_image